شما و هر شخص دیگری تنها با مدرک دیپلم میتوانید در رشته مورد علاقه ی خودتون شروع به تحصیل در کشور ترکیه و تنها لازم است تلاش و اراده خود را برای این کار بزارید تا بتوانید موفق شوید. در این مقاله به بررسی کامل آژمون یوس و نحوه قبولی و ثبت نام در آن میپردازیم