بعد از انجام کاری یعنی چی؟


خب یعنی شما بعد از یک کار کار دیگه ای انجام میدید برای مثال :

بعد از مدرسه میخوابم / بعد از بیرون رفتن به دوستم زنگ میزنم


منظور از بعد از اسم و بعد از فعل چیه؟


بعد از غذا تلویزیون میبینم (اسم)

بعد از غذا خوردن تلویزیون میبینم (فعل)


همانطوری که میبینید هر دو جمله ی بالا به یک معنی هستن ام اولی بعد از غذا (اسم) کاری را انجام میدهم ام دومی بعد از غذا خوردن (فعل) کاری رو انجام میدهم.


نحوه ساخت بعد از اسم :


در اینجا ما دقیقا مانند "قبل از اسم" رفتار میکنیم و به جای önce از sonra استفاده میکنیم. پس شد اول یکی از چهار نشانه (dan - den - tan - ten) را قرار میدهیم و بعدش sonra و ادامه ی جمله.


اگر دقت کرده باشید زمانی که میگوییم (بعد از غذا خوردن میخوابم) این جمله شامل یک حرف اضافه (از) میباشد پس برای ساخت اینگونه جملات از حروف اضافه از استفاده میکنیم.آموزش زبان ترکی استانبولی


آموزش 1 : اگر آخرین حرف کلمه یا اسم یکی از حروف "چسب ته کفش" بود d به t تبدیل میشود.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما a - ı - o - u بود "dan یا tan" میگیرد.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما e - i - ö - ü بود "den یا ten" میگیرد.مثال :


okuldan sonra yemek yiyorum

بعد از مدرسه غذا میخورم


چرا dan گرفته؟

چون کلمه ی okul هیچکدوم از حروف "چسب ته کفش" رو نداره پس همان d میماند و اینکه آخرین حرف صدادار هم u هستش پس dan میگیرد.
ten sonra teneffüs ediyorum

بعد از کار استراحت میکنم


چرا ten گرفته؟

چون کلمه ی  یکی از حروف "چسب ته کفش" رو داره پس d به t تبدیل میشود و اینکه آخرین حرف صدادار هم i هستش پس ten میگیرد.
نحوه ساخت بعد از فعل :


برای این کار ما 8 حالت مختلف داریم که البته میشه گفت 4 حالت به خاظر اینکه قاعده "چسب ته کفش" باعث دوبرابر شدن اون میشه.برای ساخت کافیه یکی از 8 کلمه زیر را به فعل خودمون اضافه کنیم و بعدش sonra و ادامه ی جمله.


4 حالت اگر آخرین حرف کلمه چسب ته کفش نباشد : dıtan - dikten - duktan - dükten

4 حالت اگر آخرین حرف کلمه چسب ته کفش باشد : tıtan - tikten - tuktan - tükten


آموزش زبان ترکی استانبولیمثال :


ders bittikten sonra sinemaya gidiyorum

بعد از تمام شدن درس به سینما میرم


چرا tikten گرفته؟

چون آخرین حرف فعل bit یکی از حروف "چسب ته کفش" میباشد پس d به t تبدیل میشود و اینکه آخرین حرف صدادار فعل i میباشد پس tikten میگیرد.öynadıktan sonra teneffüs ediyorum

بعد از بازی کردن استراحت میکنم


چرا dıktan گرفته؟

چون آخرین حرف فعل öyna هیچکدوم از حروف "چسب ته کفش" نمیباشد پس d میشود و اینکه آخرین حرف صدادار فعل a میباشد پس dıktan میگیرد.