همانطور که معلوم است این حالت فعل در اصل از دو فعل درست شده است به این صورت که اولی "میخواهم" میباشد و دومی هم هر چیزی که میخواهید انجام دهید مانند "بلیت خریدن" . البته اولی معمولا به اسم فعل کمکی شناخته میشود و هیچ جمله ای دو فعل ندارد !


در زبان انگلیسی و فارسی ما ابتدا فعل کمکی یعنی "میخواهم" را میاوریم و سپس فعل اصلی را,اما در زبان ترکی برعکس این قضیه وجود دارد.روش ساخت 


مرحله اول : ابتدا شما باید ریشه فعل مورد نظر را همراه نشان مصدری قرار دهید (mak و mek)  دقت کنید این نشان به فعل اصلی میچسبد نه به فعل کمکی. چند مثال میزنم بهتر متوجه شوید :


ye + mek = yemek

dinlen + mek = dinlenmek

yap + mak = yapmak

görüş + mek = görüşmek


مرحله دوم : اکنون باید فعل کمکی خواستن را اضافه کنیم که به زبان ترکی "iste" همان معنی را میدهد.


نکته : همانطور که گفتیم اگر آخرین حرف کلمه "e - a" بود آنرا حذف کرده و با توجه به آخرین حرف صدادار باقی مانده یکی از چهارگانه ها  را "i - ı - u - ü" قرار میدهیم.یعنی اگر بعد از حذف آنها آخرین حرف صدادار "ö" بود "ü" قرار میدهیم و اگر "a" بود "ı" و بقیه هم به همین صورت.


پس پس از حذف "e" در "iste" این کلمه همیشه به "isti" تبدیل میشود و البته دقت داشته باشید این فقط برای "خبری مثبت میباشد" و در خبری منفی یا سوالی مثبت و منفی این کار را انجام نمیدهیم!تصویر زیر هم نحوه ساخت یک جمله کامل "میخواهم - میخواهی ..." را نشان میدهد.مرحله سوم : با توجه به عکس بالا مرحله سوم قرار دادن پسوند زمان میباشد که در این زمان همگی "yor" میگیرند و نیازی به چیز اضافه ای نیست.


مرحله چهارم : در این مرحله ما باید پسوند شخص را اضافه کنیم.مثال :


öğretmen olmak istiyor


onlar seyretmek istiyorlar


Dışarı çıkmak istiyorsum


(ادامه دارد)