مضاف و مضاف الیه یعنی چی؟

همانطور که از اسمش پیداست منظور اضافه شدن چیزی به چیز دیگری است یعنی کلمه ای به کلمه ای دیگر , برای شما چند مثال میزنم :


  • ماشین علی
  • صاحب قلب
  • کف استخر
  • موس کامپیوتر
انواع مضاف و مضاف الیه ؟
ما در زبان ترکی 3 نوع مضاف و م.ا داریم

  1. مضاف و م.ا مشخص : این نواع زمانی به کار میبریم که میدانیم داریم درباره ی کدام چیز حرف میزنیم یعنی اگر میگوییم "اتاق هتل" یا قبلا دربارش حرف زدیم یا اینکه دیده ایم و در کل یعنی آگاهی نسبت به آن داریم.
  2. مضاف و م.ا نا مشخص : این نوع هم دقیقا برعکس مورد اول میباشد و ما هیچ تجسمی از آن نداریم و قبلا ندیدیمش.
  3. مضاف و م.ا زنجیره ای : در این نواع ما از چندین کلمه به عنوان مضاف الیه استفاده میکنیم.
مضاف و مضاف الیه مشخص :

برای ساخت این نو مضاف و مضاف الیه کلمه ی مضاف یک پسوند و کلمه مضاف الیه یک پسوند دیگر میگیرد که این پسوند بستگی به آخرین حرف کلمه (از نظر بی صدا یا صدادار بودن و قواعد چهارگانه) دارد.

برخلاف زبان فارسی که ابتدا مضاف می آید و سپس مضاف الیه در زبان ترکی اول مضاف الیه را مینویسیم و سپس مضاف را اما قواعد سر جایش هستند یعنی مضاف پسوند مالکیت میگیرد و مضاف الیه پسوند وابستگی.


آموزش زبان ترکی

نکته 1 : اگر آخرین حرف مضاف الیه بی صدا بود "n" داخل پرانتز را هم قرار نمیدهیم اما اگر صدادار بود قرار میدهیم.
نکته 2 :  اگر آخرین حرف مضاف بی صدا بود "s" داخل پرانتز را هم قرار نمیدهیم اما اگر صدادار بود قرار میدهیم.

آموزش زبان ترکی استانبولی

دقت داشته باشید مانند عکس بالا هر گاه آخرین حرف هر کدام از کلمات مضاف یا مضاف الیه فرق کند نوع پسوندی که قرار میدهیم نیز متفاوت خواهد بود.

چند مثال :

اتوی مامان 
Annenin Ütü

کفش احمد
Ahmedin Ayakkabı

زمان استراحت
Teneffüsün Zama

دانشگاه ایران
İranın Üniversitesi

ماشین ما
Bizim Arabamız

(در این مثال مانند درس قبل یعنی مالکیت رفتار میکنیم - لینک مطلب )


مضاف و مضاف الیه نامشخص :

در حالت نامشخص مضاف الیه (کلمه اول) پسوند نمیگیرد و مضاف پسوند مالکیت خود را میگیرد. (پسوندها مانند حالت مشخص میباشند)


چند مثال :

وکیل شهر
Şehir Avukatı

مرکز خرید
Alişveriş Merkezi

کمد اتاق
Oda Dolapı

قنادی روستا
Köy Pastanesi


ویدیو آموزشی

مضاف و مضاف الیه زنجیره ای : (در آینده تدریس خواهد شد)