منظور از قبل انجام کاری چیه؟


برای مثال : قبل از کارم میخوابم / قبل از فیلم دیدن غذا میخورم / قبل از خوابیدن مسواک میزنم


منظور از قبل از اسم و قبل از فعل چیه؟


به دو جمله ی زیر دقت کنید :


قبل از خواب مسواک میزنم (اسم)

قبل از خوابیدن میسواک میزنم (فعل)


همونطور که میبینید هر دو جمله یک معنی رو میدن ولی در اولی ما قبل از یک اسم (خواب) مسواک میزنیم ولی در دومی از یک فعل (خوابیدن) مسواک میزنیم. 


نحوه ساخت قبل از اسم 


کار ما در این حالت راحت است. برای ساخت  کافیست یکی از 4 کلمه ی (dan - den - tan - ten) را به اسم وصل کنیم و بعدش önce را اضافه کنیم و ادامه ی جمله.

اگر دقت کرده باشید چهار کلمه ای که گفته حرف اضافه (از) هستند . همانطور که در فارسی از میزاریم در ترکی هم میزاریم.


قبل از خوابیدن مسواک میزنم. / قبل از مسافرت پول میگیرم آموزش 1 : اگر آخرین حرف کلمه یا اسم یکی از حروف "چسب ته کفش" بود d به t تبدیل میشود.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما a - ı - o - u بود "dan یا tan" میگیرد.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما e - i - ö - ü بود "den یا ten" میگیرد.


مثال : 


Filmden önce yemek yiyorum

قبل از فیلم غذا میخورم


چرا den گرفته؟

چون کلمه ی film هیچکدوم از حروف "چسب ته کفش" رو نداره پس همان d میماند و اینکه آخرین حرف صدادار هم i هستش پس den میگیرد.

dersten önce yatıyorum

قبل از درس میخوابم


چرا ten گرفته؟

چون کلمه ی ders یکی از حروف "چسب ته کفش" رو داره پس  d به t تبدیل میشود و اینکه آخرین حرف صدادار هم e هستش پس ten میگیرد.

نحوه ساخت قبل از فعل


کار ما در اینجا از اسم آسون تر هستش فقط کافیه دو کلمه ی "meden - madan" را فعل اضافه کنیم و بعدش önce را قرار بدیم.


آموزش زبان ترکی استانبولی


آموزش 1 : اگر آخرین حرف فعل یکی از حروف "چسب ته کفش" بود هیچ تغییر ایجاد نمیشود.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما a - ı - o - u بود "madan" میگیرد.

آموزش 2 : اگر آخرین حرف صدادار کلمه ما e - i - ö - ü بود "meden" میگیرد.


مثال :


öğle yemeği yemeden önce kahvatlı ediyorum
قبل از ناهار خوردن صبحانه میخورم ( :D )

چرا meden گرفته؟
چون آخرین حرف اضافه کلمه ye (از yemek میاد) e میباشد پس meden گرفته.okumadan önce düş alıyorum
قبل از درس خوندن دوش میگیرم

چرا madan گرفته؟
چون آخرین حرف کلمه oku حرف u میباشد پس madan گرفته.استاد : خانم بهار تقی پور