خیلی وقتا پیش میاد که میخواهیم به خودمان یا شخص دیگری یک شغل یا هر چیز دیگری را نسبت دهیم یا بگوییم او (آن) میز یا هر چیز دیگری است. برای این کار شما ابتدا باید ضمایر را بلد باشید . (لینک آموزش ضمایر)


1. اول شخص مفرد (من) : دقت داشته باشید زمانی که آخرین حرف کلمه صدادار باشد قبل از (ım - im - um - üm) یک "y" اضافه میکنیم که قابل خواندن باشد.

توجه داشته باشید با توجه به آخرین حرف صدادار کلمه مورد نظر یکی از 4 تای زیر را قرار خواهیم داد. معنی جمله داخل کادر : من دکتر هستم.


2. دوم شخص مفرد (تو) : برای ساختن اینگونه جملات نیز قواعد دقیقا مانند مورد اول میباشد و فقط نشانه های 4 گانه تغییر میکنند.

در مورد دوم شخص مفرد دیگر نیازی به استفاده از "y" نمیباشد و تمام کلمات "s" ابتدایی را خواهند گرفت. معنی جمله داخل کادر : تو مهندس هستی.3. سوم شخص مفرد (او) : در این مورد دیگر نیازی به اضافه کردن هیچ پسوندی نیست و کار بسیار راحت خواهد بود. فقط کافیست ضمیر اشاره را بیارید و کلمه را بعد از آن قرار دهید. معنی جمله داخل کادر : او(آن) پرنده است. دقت داشته باشید "O" بنویسید نه "o" .4. اول شخص جمع (ما) : برای ساخت اول شخص جمع ما تقریبا مانند "اول شخص مفرد" کار میکنیم و فقط 4 گانه ها تغییر میکنند. به علاوه همان قانون که برای حروف صدادار داشتیم در اینجا نیز پابرجا میباشد یعنی اگر یکی از حروف صدادار در آخر کلمه قرار بگیرد یک "y" به 4 گانه ها اضافه خواهیم کرد. معنی جمله داخل کادر : ما مریض(بیمار) هستیم.5. دوم شخص جمع (شما) : در اینجا دیگر خبری از حرف "y" برای کلماتی که آخرین حرفشان صدادار است نمیباشد و تمامی کلمات "s" ابتدای 4 گانه ها را میگیرند. معنی جمله داخل کادر : شما(ها) خوشگل هستید.6. سوم شخص جمع (آنها) : بحث اینجا کمی عوض میشود. در اینجا ما به جای 4 نوع پسوند فقط دو نوع "Lar" و "Ler" را داریم که هر کدام از این دو برای 4 حرف مشخص می آیند که در جدول زیر میبینید. معنی جمله داخل کادر : آنها ترسو هستند.پایان