1. خب اول باید با جواب ها آشنا بشید یعنی "بله" و "خیر" که بسیار راحت میباشد.


Evet : بله

Hayır : خیر


2. اگر دقت کرده باشید در هر کلمه کمه کم از حرف صدادار یا بیشتر تشکیل شده است . ما برای پرسیدن سوال "بله یا خیر" در زبان ترکی دقیقا مانند زبان فارسی یک کلمه به جمله اضافه میکنیم و تمام!


خب در زبان فارسی ما اینطوری سوال میپرسیم :


1.این کتاب است؟

2. اینجا خانه ی من است؟


در زبان ترکی هم روال کار به این صورت است اما "است" ترک ها با ما فرق داره و بستگی به کلمه ی "قبل" خودش داره.همینطور که گفتیم هر کلمه کم کم از یه حرف صدادار تشکیل شده است و ما برای اینکه "است" رو بتوانید به آخر جمله بچسبانید باید به آخرین حرف صدادار کلمه ی قبل از "است" دقت کنید و ببینید کدام است.


حروف صدادار عبارتند از :


A - E - I - İ - Ü - U - Ö -


حالا که حروف صدادار رو فهمیدیم باید ببینیم برای کدام حرف صدادار چه "است" ی به کار میرود. ما کلا 4 نوع "است" داریم که همه دو حرفی میباشند که حرف همه ی آنها ثابت و "m" میباشد. پس کار ما خیلی راحت شد و فقط باید در یک حرف تغییر ایجاد کنیم و جمله را بسازیم.


ترتیب انواع "است" برای انواع حروف صدادار به شرح زیر است:


  • mı برای (ı یا همان I) و (a یا همان A)
  • mi برای (i یا همان İ) و (e یا همان E)
  • mu برای (u یا همان U) و (o یا همان O)
  • mü برای (ü یا همان Ü) و (ö یا همان Ö)
اکنون که فهمیدیم "است" چطور کار میکند باید بفهمیم که در متن کجا باید قرار بگیرد؟ جواب خیلی ساده است : آخر جمله

مثال های زیر را ببینید : (به آخرین حرف صدادار کلمه ی قبل از "است" دقت کنید)

?Bu alkol mu
(این الکل است؟)

?Şu tahta mı
(این تخته است؟)

?Burası ev mi
(اینجا خانه است؟)


پایان - سوال داشتید بفرمایید