در زبان ترکی ما پسوندهای مختلفی داریم از جمله پسوند از , در , به که در این بخش میخواهیم آموزش ساخت "به" را به شما یاد بدهیم. روش کار بسیار ساده است و تنها با دانستن دو قانون میتوانید آنرا بسازید. 


ما دو نوع پسوند داریم که برای کلمات مختلف یکی از این دو نوع را قرار میدهیم .


 اولی "a یا ya" هستش که برای کلماتی به کار میرود که آخرین حرف صدادار آنها "a - ı - o - u" میباشد .

دومی "e یا ye" هستش که برای کلماتی به کار میرود که آخرین حرف صدادار آنها "e - i - ö - ü" میباشد .


اموزش پسوند در ساز ترکی


توجه : اگر آخرین حرف کلمه ی مورد نظر (نه آخرین حرف صدادار) یک حرف بی صدا باشد (مانند k - p - d - m) به صورت "e یا a" مینویسیم و دیگر "y" را اضافه نمیکنیم و اگر آخرین حرف کلمه صدادار باشد "y" را اضافه میکنیم.