بخش اول


kaç - چند

kaçıncı - چندمین

kantin - غذاخوری

kapalı - بسته

kasap - قصاب

kasiyer - صندوق دار

kat - طبقه

kırmızı - قرمز

kıskanç - حسود

kibar - متین (مودب)

kilo - کیلو

kitaplık - کتابخونه

kolay - راحت

zor - سخت

komik - خنده دار

konuşkan - وراج

koridor - راهرو

kauför - سلمانی

kuyumcu - زرگربخش دوم


lamba - لامپ

mahalle - محله 

manav - سبزی فروش

market - بازار

muftak - آشپزخانه

mutlu - شاد

mutsuz - غمگین

nerede - کجا

nesne - شی (چیز)

niçin - چرا

ocak - اجاق

ofis - دفتر

orada - آنجا

öğleden sonra - بعد از ظهر

önemli - مهم

önemsiz - غیر مهم

pahalı - گران

pastane - قنادی

pembe - صورتی

postane - اداره پست

projektör - پروژکتور

psikolog - روان شناس

resepsiyonist - مسول پذیرشبخش سوم


sakin - آرام

sayı - عدد

sehpa - میز عسلی

sekreter - منشی

semt - محله

sessiz - بی صدا

sicak - گرم

sifat - صفت

sinirli - عصبی

sosyal - اجتماعی

şehir - شهر

şimdi - الان

şişman - چاق 

tabak - ظرف

tarih - تاریخ

tatil - روز تعطیل (تعطیل)

tehlikeli - خطرناک

tembel - تنبل

tezğahtar - کارمندان

tuzlu - شور

ucuz - ارزان