ما در طول روزمره از افعال و جملاتی استفاده میکنیم که برای بیان انها نیازمند حرف اضافه هستیم که الان میخواهیم به حرف اضافه "در" اشاره کنیم کنیم. چند مثال فارسی برای درک بهتر موضوع میزنم :


- کتاب در کیف است.

- علی در کلاس است.

- عشقت در قلبت هست.


روش ساخت باز هم بر میگردد به چهارگانه های معروف یعنی "a - ı - o - u" و "e - i - ö - ü" که برای هر کدام از این دو گروه مختلف دو پسوند مختلف می آید. برای گروه اول ( a - ı - o - u ) از دو پسوند "Da و Ta" استفاده میکنیم.

برای گروه دوم ( e - i - ö - ü) از دو پسوند "De و Te" استفاده میکنیم.


نکته : زمانی از " Ta یا Te " استفاده میکنیم که آخرین حرف کلمه مورد نظر یکی از حروف زیر باشد.

* p h ş a k t s f * این 8 حرف اگر بیایند "D" به "T" تبدیل میشود.همانطور که در جمله سمت راست مشاهده میکنید آخرین حرف کلمه مورد نظر یعنی "Ahmet" جزو آن 8 حرف مورد نظر میباشد پس به جای "De" مینویسیم "Te".