روش ساخت :


اگر به جمله هایی که در متن قبل گفته شد دقت کنید متوجه یک حرف اضافه میشوید آن هم "از" هستش. پس برای ساخت اینگونه جملات ما یک حرف اضافه نیاز داریم.


اموزش زبان ترکی استانبولی


بعد از قرار دادن از ما باید "تا به الان" رو هم قرار بدیم . البته دقت کنید من میگم تا به الان برای آموزش بهتر شما هستش. خب برای تا به الان هم از کلمه ی "beri" استفاده میکنیم.


مثال :


Çocukluktan beri onu hiç görmedim

(از بچگی تا به الان اونو اصلا ندیدم)


چرا tan گذاشتیم ؟

چون آخرین حرف کلمه ی "Çocukluk" یکی از حروف "چسب ته کفش" میباشد پس "d" به "t" تبدیل میشود. و چون آخرین "حرف صدادار" کلمه ما جزو kalın ها میباشد "u" پس میشود "tan".
Akşamdan beri biraz su içidim

(از عصر تا الان یکم آب نوشیدم)


چرا dan گذاشتیم؟

چون آخرین حرف کلمه ی "akşam" هیچکدوم از حروف "چسب ته کفش" نمیباشد پس همان "d" می ماند. و چون آخرین "حرف صدادار" کلمه ما جزو kalın ها میباشد "a" پس میشود "dan".
Bir ay önceden beri diyetteyim

(از سال پیش تا الان رژیم هستم)


چرا den گذاشتیم؟

چون آخرین حرف کلمه ی "önce" هیچکدوم از حروف "چسب ته کفش" نمیباشد پس همان "d" می ماند. و چون آخرین "حرف صدادار" کلمه ما جزو ince ها میباشد "e" پس میشود "den".